тире в PONS речника

Преводи за тире в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тир <тѝрът, тѝрове, бр: тѝра> СЪЩ м разг (камион)

Преводи за тире в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тире Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文