тир в PONS речника

Преводи за тир в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тир <тѝрът, тѝрове, бр: тѝра> СЪЩ м разг (камион)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тир в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тир Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文