сънувам в PONS речника

Преводи за сънувам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съну̀вам нсв VERB (н)прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сънувам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сънувам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文