суров в PONS речника

Преводи за суров в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

суро̀в (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за суров в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

суров Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文