спорт в PONS речника

Преводи за спорт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за спорт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

спорт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文