скубя в PONS речника

Преводи за скубя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.ску̀бя нсв VERB рефл

Преводи за скубя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

скубя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文