разпореждания в PONS речника

Преводи за разпореждания в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разпореждания в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разпореждания Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文