провинция в PONS речника

Преводи за провинция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за провинция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

провинция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文