препятствие в PONS речника

Преводи за препятствие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

препя̀тстви|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за препятствие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

препятствие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文