препускам в PONS речника

Преводи за препускам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.препу̀скам нсв, препу̀сна св VERB прх

II.препу̀скам нсв, препу̀сна св VERB нпрх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за препускам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

препускам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文