появявам в PONS речника

Преводи за появявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

появя̀вам се нсв, появя̀ се св VERB нпрх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за появявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

появявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文