посочвам в PONS речника

Преводи за посочвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

посо̀чвам нсв, посо̀ча св VERB прх (показвам)

Преводи за посочвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

посочвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文