пласт в PONS речника

Преводи за пласт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пласт <пла̀стът, пла̀стове, бр: пла̀ста> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пласт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пласт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文