пика в PONS речника

Преводи за пика в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пѝк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

пик <пѝкът, пѝкове, бр: пѝка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пика в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пика Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文