паркинг в PONS речника

Преводи за паркинг в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

па̀ркинг <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за паркинг в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

паркинг Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文