палец в PONS речника

Преводи за палец в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

па̀л|ец <-ецът, -ци, бр: -еца> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за палец в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

палец Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文