осъзнавам в PONS речника

Преводи за осъзнавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за осъзнавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

осъзнавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文