оглеждам в PONS речника

Преводи за оглеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.оглѐждам нсв, оглѐдам св VERB прх

II.оглѐждам нсв, оглѐдам св VERB рефл оглеждам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за оглеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

оглеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文