низ в PONS речника

Преводи за низ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

низ <нѝзът, нѝзове, бр: нѝза> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за низ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

низ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文