невъзможното в PONS речника

Преводи за невъзможното в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

невъзмо̀жното СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за невъзможното в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

невъзможното Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文