невнимание в PONS речника

Преводи за невнимание в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

невнима̀ние СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за невнимание в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

невнимание Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文