напусне в PONS речника

Преводи за напусне в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за напусне в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

напусне Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文