наливам в PONS речника

Преводи за наливам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.налѝвам нсв, налѐя св VERB прх

II.налѝвам нсв, налѐя св VERB рефл наливам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за наливам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

наливам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文