наблюдавам в PONS речника

Преводи за наблюдавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.наблюда̀вам нсв VERB прх

II.наблюда̀вам нсв VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за наблюдавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

наблюдавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文