мощен в PONS речника

Преводи за мощен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мо̀щ|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мощен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мощен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文