минимум в PONS речника

Преводи за минимум в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝнимум1 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

екзистѐнц-мѝнимум <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м книж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за минимум в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

минимум Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文