лекувам в PONS речника

Преводи за лекувам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.леку̀вам нсв VERB прх

II.леку̀вам нсв VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лекувам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

лекувам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文