кръгли в PONS речника

Преводи за кръгли в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кръгли в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кръгли Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文