конкретен в PONS речника

Преводи за конкретен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

конкрѐт|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за конкретен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

конкретен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文