кова в PONS речника

Преводи за кова в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за кова в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кова Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文