книжен в PONS речника

Преводи за книжен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кнѝж|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за книжен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

книжен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文