клиринговата в PONS речника

Преводи за клиринговата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за клиринговата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

клиринговата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文