защитен в PONS речника

Преводи за защитен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за защитен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

защитен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文