затворите в PONS речника

Преводи за затворите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

затво̀р1 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. затвор (място):

затво̀р2 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за затворите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

затворите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文