законът в PONS речника

Преводи за законът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

зако̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за законът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

законът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文