жълти в PONS речника

Преводи за жълти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жълт (жъ̀лта) <жъ̀лти> жъ̀лто ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жълти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

жълти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文