жаба в PONS речника

Преводи за жаба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жа̀б|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жаба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

жаба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文