еднакъв в PONS речника

Преводи за еднакъв в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

еднакъв -во <-ви> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за еднакъв в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

еднакъв Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文