дворът в PONS речника

Преводи за дворът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

двор <дво̀рът, дворо̀ве, бр: дво̀ра> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дворът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дворът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文