движа в PONS речника

Преводи за движа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.двѝжа нсв VERB рефл движа се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за движа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

движа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文