гласуван в PONS речника

Преводи за гласуван в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гласуван в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гласуван Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文