възползвам в PONS речника

Преводи за възползвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възпо̀лзвам се (н)св VERB нпрх

Преводи за възползвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възползвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文