водещ в PONS речника

Преводи за водещ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.во̀дещ (-а) <-и> ПРИЛ

1. водещ (който е с челно място):

II.во̀дещ (-а) <-и> СЪЩ м(f) (f) (водещо лице)

Преводи за водещ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

водещ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文