бурен в PONS речника

Преводи за бурен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бу̀р|ен1 (-на) <-ни> -но ПРИЛ

бу̀рен2 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за бурен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бурен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文