белег в PONS речника

Преводи за белег в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бѐле|г <-гът, -зи, бр: -га> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за белег в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

белег Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文