бавя в PONS речника

Преводи за бавя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бавя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бавя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文