баба в PONS речника

Преводи за баба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ба̀б|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за баба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

баба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文