амплитуда в PONS речника

Преводи за амплитуда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

амплиту̀д|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за амплитуда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

амплитуда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文