английски » немски

II . lend·ing [ˈlendɪŋ] NOUN modifier

lending NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

lending NOUN DEPTS

Специализирана лексика

bank ˈlend·ing NOUN no pl

ˈlend·ing bank NOUN

ˈlend·ing busi·ness NOUN

1. lending business no pl (sector):

2. lending business no pl (activity):

ˈlend·ing con·tract NOUN

ˈlend·ing coun·try NOUN

ˈlend·ing in·ter·est NOUN

ˈlend·ing lim·it NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文