paint в PONS речника

Преводи за paint в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за paint в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

paint Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文